Persmededeling

5 januari 2021

KABINET VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Correctiefase II hervormd: grote budgetdalingen stopgezet

Vandaag krijgen heel wat meerderjarige personen met een handicap een persoonsvolgend budget. Met dit kunnen ze zelf keuzes maken en hun ondersteuning op maat inkopen. Door scheeftrekkingen uit het verleden, kregen sommigen personen met een handicap meer of minder dan hetgene waarop ze recht op hadden op basis van hun zorgzwaarte en hun zorggebruik voor de overstap naar de persoonsvolgende financiering.

Via twee correctiefases werd dit rechtgezet. In de uitvoering bleek echter dat dit voor sommige personen met een handicap een te grote negatieve impact had. Waar we streven naar een meer inclusief leven voor personen met een handicap, riskeren we het tegengestelde te bereiken. Ook goede maatregelen kunnen ongewilde gevolgen hebben. Dan moet je ook durven ingrijpen. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke heeft daarom beslist dat de zogenaamde correctiefase twee hervormd wordt, wat voor heel wat personen met een handicap en zorgvoorzieningen een serieuze verbetering zal zijn.

Wat betekent dit concreet? In correctiefase twee werd het persoonsvolgend budget van een persoon aangepast volgens de zorgzwaarte en het zorggebruik, wat betekent dat het persoonsvolgend budget kon stijgen of dalen of terugvallen op een minder intensieve vorm van ondersteuning via rechtstreeks toegankelijke hulp. Dit gebeurde budgetneutraal zodat personen met een handicap hun ondersteuning konden behouden. In sommige gevallen ging het echter om een stijging of daling van meer dan 15%. Dit had een heel grote impact op het leven van de betrokken persoon met een handicap en de zorgaanbieder die de ondersteuning diende te garanderen. Minister Beke heeft daarom beslist dat de daling van een budget altijd beperkt wordt tot maximaal 15% – stijgingen kunnen wel meer dan 15% bedragen. Met deze beslissing zorgen we ervoor dat meer dan 4200 personen met een handicap niet inboeten op hun keuzes en verder een inclusief leven kunnen uitbouwen. Ook kan kwaliteitsvolle zorggarantie blijven geboden door de vergunde zorgaanbieders.

Wouter Beke, minister van Welzijn en Volksgezondheid: ‘De coronacrisis slorpt zoveel aandacht op dat men zou vergeten dat er op andere domeinen nog volop beleid gevoerd wordt. Via deze beslissing krijgen personen met een handicap via de persoonsvolgende financiering meer mogelijkheden bij de uitbouw van hun eigen, zelfgekozen ondersteuning en geven we hen én de zorgvoorzieningen meer ademruimte. Dat stemt me zeer tevreden.’

Meer info

Bart Croes, woordvoerder Wouter Beke: 0485/82.38.58

Carmen Derudder, woordvoerder Wouter Beke: 0492/24.60.66