Langer dan uur wachten op assistentie

De standaard, Veerle Beel

woensdag 6 januari 2021 om 3.25 uur

A person sitting in a chair

Description automatically generated

Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) komt tegemoet aan de verzuchting van de gehandicaptensector en topt te grote dalingen van zorgbudgetten af (DS 5 januari). In het oorspronkelijke plan zouden sommigen tot 40 procent van hun budget moeten inleveren. Dat wordt nu beperkt tot maximaal 15 procent. Dorien Meulenijzer (30), voorzitter van de Leuvense gemeenteraad en geboren met een zware fysieke beperking, is daar niet echt blij mee.

Wat stoort je aan deze beslissing?

‘Om te beginnen het feit dat de gebruikers dit uit de krant moesten vernemen. Maar fundamenteler: nu wordt gezegd dat we minder moeten inleveren dan eerst gepland – we weten nog niet hoeveel precies. Maximaal 15 procent. Ik kan je vertellen: ons initiatief voor zelfstandig wonen, IZW in Leuven, heeft het afgelopen jaar drie voltijdse medewerkers moeten ontslaan omdat we al 7 procent minder budget kregen. Daardoor liep de wachttijd bij een vraag om assistentie op tot langer dan een uur. Nog meer besparen is onmogelijk.’

Die besparing werd jullie opgedrongen vanwege een correctie in vergelijking met anderen: jullie kregen ‘te veel’.

‘Ik ben er nog altijd van overtuigd dat ons oorspronkelijke budget overeenstemde met onze werkelijke zorgnood. De herinschaling kwam er omdat het budget herverdeeld moest worden. We werden in een kunstmatig hokje geduwd. We hebben daarover een klacht ingediend tegen het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). 150 lotgenoten, allemaal mensen die leven in een initiatief voor zelfstandig wonen, sloten zich bij die klacht aan.’

Hoe ver staat die zaak?

‘De rechtszaak wordt gevoerd per arrondissement. Vandaag (dinsdag, red.) werd de rechtszaak in Dendermonde al twee maanden opgeschort, naar aanleiding van het persbericht van de minister. Ik ben bang dat dit in meerdere arrondissementen het geval zal zijn, en dat de claim hiermee verzwakt wordt. Men denkt misschien dat het nu opgelost is. Nogmaals: bij ons in Leuven konden we tussen augustus en november gedurende het grootste deel van de dag en de nacht maar één assistent inschakelen. Eén persoon voor zestien zorgbehoevende mensen, en geen tweede man voor noodgevallen: dat was een erg precaire situatie. En we leggen onze budgetten al bijeen om zo efficiënt mogelijk te zijn.’